Dotácie na tepelné čerpadlá IME

ikona domu

Štátna dotácia na tepelné čerpadlo IME pre rodinný dom až do

4 370 €

ikona bytový dom

Štátna dotácia na tepelné čerpadlo IME pre bytový dom až do

2 185 € na byt

Firma IMEnergy, s.r.o. poskytuje kompletný servis v oblasti vybavenia štátnej dotácie Zelená domácnostiam na všetky tepelné čerpadlá IME. V prípade, že sa spustia dotácie, vybavíme našim klientom najvyššie možné príspevky na nákup a inštaláciu tepelného čerpadla až do výšky 4 370€. 

Aktuálne info k štátnym dotáciám na tepelné čerpadlá (23.2.2024)

Štátne dotácie Zelená domácnostiam určené na nákup a inštaláciu tepelného čerpadla sú momentálne pozastavené.  Európska Únia plánuje znova spustiť štátne dotácie z nového projektu Zelená domácnostiam – až v prvom štvrťroku 2024. V prípade, že sa spustia dotácie, bude možné o príspevok požiadať aj spätne (aj na už namontované tepelné čerpadlo). 

Rady/Tipy k štátnym dotáciám

Tepelné čerpadlá od spoľahlivého partnera

Ivan Plevík spolumajiteľ

Názor odborníka

“V prípade, že tepelné čerpadlo nie je zaregistrované na SIEA (Slovenská inovačná a energetická agentúra) a EPREL ( Európsky register výrobkov s energetickým označením) , nie je možné si na takéto TČ uplatniť dotáciu Zelená domácnostiam / Obnov dom. “

Podmienky dotácie pre rodinné domy

Oprávneným subjektom na poskytnutie dotácie sú

  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovým vlastníkom rodinného domu
  • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a sú oprávnené rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielu

Nehnuteľnosť musí byť evidovaná v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky ako

  • rodinný dom
  • rozostavaný rodinný dom
  • respektíve iná budova, ktorá slúži na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalý pobyt

Montáž tepelného čerpadla musí byť vykonaná oprávneným dodávateľom, ktorý má platnú zmluvu so SIEA najneskôr do termínu podania žiadosti o nárok na náhradu finančnej podpory. Inštalované zariadenie musí byť zaradené do zoznamu kvalifikovaných zariadení najneskôr do termínu podania žiadosti o nárok na náhradu finančnej podpory.

Táto pomoc je určená pre domácnosti, preto nehnuteľnosť nesmie byť v vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby a nesmie byť zaradená do obchodného majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu. Určené sú tiež podmienky pre získanie podpory pre nehnuteľnosti, v ktorých sa vykonáva hospodárska činnosť, najmä týkajúce sa prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

Výška dotácie na tepelné čerpadlo pre rodinné domy

Základná sadzba bez zvýhodnenia

380 €/kW, maximálne však 3 800 €

Zvýhodnená sadzba +15 % *

437 €/kW, maximálne však 4 370 €

* Zvýhodnená sadzba vo výške 15 % pre rodinné domy pri inštalácii ekologických bezemisných zariadení na riadenie kvality ovzdušia alebo pre rodinné domy, ktoré ukončia vykurovanie na tuhé palivá. (Uvedené v článku E, odsek 6 všeobecných podmienok)

Podmienky dotácie pre bytové domy

Oprávneným subjektom na poskytnutie dotácie sú

  • spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,
  • vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome zastúpení správcom bytového domu, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa zákona č. 182/1993 Z. z.

Bytový dom musí byť zaznamenaný v Katastri nehnuteľností Slovenskej republiky.

Montáž musí byť vykonaná oprávneným dodávateľom, ktorý má platnú zmluvu so SIEA najneskôr do termínu podania žiadosti o nárok na náhradu finančnej podpory. Inštalované zariadenie musí byť zaradené do zoznamu kvalifikovaných zariadení najneskôr do termínu podania žiadosti o nárok na náhradu finančnej podpory.

Táto podpora je určená výlučne pre domácnosti, čo znamená, že ani bytový dom, ani žiadny byt alebo nebytový priestor nesmú byť v osobnom alebo spoločnom vlastníctve právnickej osoby, s výnimkou prípadu, kedy vlastníkom je obec alebo vyšší územný celok. Žiaden byt ani nebytový priestor nesmie byť zaradený do obchodného majetku žiadneho podnikateľského subjektu.

Stanovené sú aj podmienky, podľa ktorých je možné získať podporu pre nehnuteľnosti, v ktorých prebieha hospodárska činnosť, predovšetkým sa týkajú prenájmu a účtovania nákladov na energiu.

V bytovom dome pripojenom na systém centralizovaného zásobovania teplom nesmie inštalácia zariadenia spôsobiť porušenie podmienok ukončenia odberu tepla podľa §20 Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

Súčasťou žiadosti o nárok na náhradu finančnej podpory musí byť energetický audit s povinnými požiadavkami.

Výška dotácie na tepelné čerpadlo pre bytové domy

Základná sadzba bez zvýhodnenia

380 €/kW, maximálne 5 kW na byt

Zvýhodnená sadzba +15 % *

437 €/kW, maximálne 5 kW na byt

* Zvýhodnená sadzba vo výške 15 % pre domácnosti v bytových domoch pri inštalácii ekologických bezemisných zariadení na riadenie kvality ovzdušia alebo pre rodinné domy, ktoré ukončia vykurovanie na tuhé palivá. (Uvedené v článku E, odsek 6 všeobecných podmienok)

úsporný režim

V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam budú platiť nové podmienky pre podporované zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 

„Nebude to ďalšie kolo a ani príležitosť pre rýchle prsty. Začíname úplne nové obdobie s novými podmienkami, s novým zoznamom zariadení aj zoznamom oprávnených zhotoviteľov. Finančné príspevky s minimom administratívy budú k dispozícii dlhodobo. Domácnosti tak budú mať dostatok času na výber spoľahlivých zhotoviteľov a vhodných zariadení, ktoré im pomôžu znížiť účty za energiu. O poukážky budú môcť žiadať  aj domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

IME výroba tepelných čerpadiel
slovenský výrobca
kvalitný produkt
siea logo
eprel logo
zelená domácnostiam

Naša stránka používa cookies, aby sme Vám umožnili jej pohodlné prezeranie a vďaka analýze prevádzky webu neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Nastavenie Sukromia

Naša stránka používa cookies, aby sme Vám umožnili jej pohodlné prezeranie a vďaka analýze prevádzky webu neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť.

Odmietnuť všetko
Uložiť
Prijať všetko
Open Privacy settings